NEMANJA MATIC SẼ LÀ ‘CHÌA KHÓA’ GIÚP MU-RANGNICK VƯỢT BÃO THÁNG BA

1 March 2022
A+
A-NEMANJA MATIC Sẽ Là ‘CHìA KHóA’ GIUN MU-RANGNICK VượT BÃO THÁNG BA Có Những Con Người Mới đđi Ba Tuổi đời Cuńc Sống Mới Bắt đầu đđ Cho Rằng Mình Thấu Hết. Làm được gì? Và đã có gì? Chỉ học đòi thói chê bai Cần nhìn lại về chính thân mình …… Này hãy gắng sống Biết ta biết người Ðời chưa thƥu hếĿ gấĿ Ŀt ? Cố NHạC Sỹ TRầN LậP đà VIếT NHữNG CA Từ NHư THế TRONG “CON Số KHôNG” CủA ANH VÀ NHóM BứC TườNG, 1 TRONG NHữNG BÀI HÁT đI CùNG TUổI THANH XUÂN CủA THế Hệ HọC SINH – SINH VIêN 8X, 9X. Bản Thôt Tôi, NGười Viết Kịch Bản Chính CủA Góc Khán đài Cũng Là 1 TRONG Hàng NGàn Hàng Vạn Chàng Trai Cô Gái Từng NGA NGA Theo Giai điệu “Con Số Không” Của Một Thời đà xa ấy. “Đời chuck thấu hếnh”, “Biết Ta Biết người”, đđũ CũNG Là Tiêu Chí Quan Tren Treng Nhất Mà Tôi Và Các Anh Em Tong Ekip Góc Khán đài Theo đuổi Qua Các Sản PHẩM CủA MìNH suốt 1 năm qua. Chạy theo số đông để chê bai 1 cầu thủ, chỉ trích 1 tập thể, hay đánh một HLV đang ngã ngựa, luôn là cách làm dễ nhất. Nhưngở đây chúng tôi không thế. Không vội vã phán xét, cố gắng đánh giá mọi vấn đề – sự kiện dưới góc nhìn tích cực nhất, đó là lựa chọn của GKĐ. Sở DĩNG DÀI NHư VậY Là Bởi TRONG XU THế CHửI HùA, CHửI đồNG, CHửI CHếT MU TRONG VÀI NGÀY QUA, GKđ CHúNG TDI VẫN MUốN KHAI THAC NHữNG đIểM TốT, NHữNG đIểM Tích CựC ở đội Bóng Này . Chúng ta đã nói về phong cách dần được định hình rõ nét của MU thời Ralf Rangnick. Chúng ta đã nói về sự tiến bộ vượt bậc của Anthony Elanga. Chúng Ta đà nói Về Năng LựC Sáng Tạo CủA TậP THể “QUỷ đỏ” Sau Khi Paul Pogba TRở Lại … Và Hôm Nay, Chúng Ta Sẽ CùNG NHAU Bàn Về 1 TRONG NHữNG CầU THủ MU CAO TUổI NHấT TRONG độI HìNH HIệN TạI, NGườI nếu được sử dụng hợp lý trong phần còn lại của mùa giải có thể giúp “Quỷ đỏ” biến nguy thành an. Đó la Nemanja Matic. ☑Chịu TRACH NHIệM SảN XUấT NộI DUNG: Góc Khán đài ☑ Voice: BìNH TE ☑ Biên TậP: GoCkhandai.VN ☑ Editor: No name 📣 Subscribe Kênh: 📣 Liên Hệ Công VIệC / HợP TÁC: [email protected] 📣 Facebook: 📣 Tiktok: ————————————— ——————- © Bản quyền thuộc về Góc Khán Đài © Do not Reup. #GocKhanDai #ManUtd #Mantic

Visitors comments ( 0 )

Leave a Reply

Your email address will not be published.